DESARROLLOS ARTISTICOS, S.L (en endavant LANDFEST) domiciliada a Carrer Ciutat de Valls Número 5, Nau 6, C.P 43812, Rodonyà, a la província de Tarragona, amb CIF número B-70.850.805 els serveis del qual en aquesta pàgina web són els «Serveis d’ organització i promoció de festivals de música«, l’informa que en cas que contacti i/o es registri a la nostre página web,  (en endavant PÁGINA WEB) a través d’un altre compte de xarxes socials i/o plataformes de tercers com, per exemple, a títol enunciatiu i no limitatiu, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn i Instagram entre d’altres, l’USUARI coneix i autoritza de forma expressa al que DESARROLLOS ARTISTICOS, S.L (en endavant LANDFEST)  accedeixi i utilitzi l’ informació continguda en aquest darrer perfil, assumint en aquest cas, no només les condicions i polítiques de privacitat del tercer, sinó les pròpies de LANDFEST.

En el cas que l’usuari comparteixi o publiqui i/o promocioni la página web amb una altra plataforma de Social Media o amb tercers, l’usuari accepta complir amb tots els termes d’ús, polítiques i directrius establerts per la corresponent plataforma de Social Media o de tercers en relació amb aquest contingut. L’Usuari també accepta ser l’únic responsable de qualsevol reclamació que pugui derivar-se de compartir o publicar qualsevol contingut, en qualsevol plataforma de Social Media o amb tercers.

Les plataformes de Social Media o de tercers no són socis o representants de LANDFEST i aquest últim no serà responsable dels actes o omissions d’ aquestes plataformes en relació amb el seu respectiu compte.

El prestador de serveis dels perfils oficials de LANDFEST a les xarxes socials FACEBOOK®, TWITER® YOUTUBE®, LINKEDIN® i INSTAGRAM® és l’entitat LANDFEST (en endavant els XARXES SOCIALS).

L’accès i ús dels PAGINES OFICIALS requereix de l’acceptació de les Condicions Específiques de l’ Apartat de Xarxes socials, les CONDICIONS GENERALS i POLÍTICA DE PRIVACITAT que es detallen; així com la política i les normes de les plataformes de xarxa social de les XARXES SOCIALS.

No obstant això, el funcionament general de la xarxa social està regulat en primer terme, per les condicions establertes pel titular i/o proveïdor de la xarxa i, en segon terme, per les presents condicions.

LANDFEST podrà eliminar de les xarxes socials qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les presents CONDICIONS GENERALS, l’Avis Legal o la Política de Privacitat i/o titular de la xarxa social, així com en contra del previst en la llei, la moral, ordre públic.

De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d’ofici o bé mitjançant denúncia d’ un altre usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes.

Per deixar de seguir les xarxes socials, l’usuari haurà de seguir els passos que s’indiquin en les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa, sense que LANDFEST pugui intervenir en aquest procés.

No obstant això, LANDFEST es reserva el dret a crear, editar, modificar i/o eliminar l’ informació dels comptes de la qual és titular LANDFEST en aquestes XARXES SOCIALS, sense necessitat d’informar prèviament.

Els perfils i comptes en xarxes socials estan dirigits a majors de 14 anys. Si bé, les XARXES SOCIALS estan dirigits a majors d’edat, per la qual cosa, aquells menors d’edat majors de 14 anys no hauran de registrar-se, ni utilitzar cap servei ofert en les XARXES SOCIALS, perfil o compte de LANDFEST en les xarxes socials, ni proporcionar cap informació personal.

LANDFEST realitzarà les gestions necessàries per evitar l’ús de les XARXES SOCIALS per menors edat, en la mesura que li sigui possible.

A través de les XARXES SOCIALS es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos USUARIS.

Aquest ús no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de les XARXES SOCIALS i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats per a les quals està concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per les xarxes socials. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, al·legui, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de les XARXES SOCIALS.

LANDFEST no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara expressament que no s’ identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin en les XARXES SOCIALS, de les conseqüències dels quals es fa enterament responsable l’ emissor de les mateixes.

En tot cas, queda prohibit l’ús de les XARXES SOCIALS amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

LANDFEST podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials, judicials i/o administratives competents si detectés un ús il·legal de les XARXES SOCIALS.

L’usuari queda informat que els continguts i serveis oferts a través de les XARXES SOCIALS incloent-hi textos, gràfics, opinions, presentacions, comentaris, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi HTML de la mateixa, així com les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. La titularitat dels drets sobre qualssevol continguts anteriorment esmentats pot correspondre tant a LANDFEST com a terceres persones físiques i/o jurídiques.

La publicació dels continguts mencionats a través de les XARXES SOCIALS no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per LANDFEST i/o els seus tercers legítims titulars a l’usuari.

Sota cap concepte, l’ usuari podrà realitzar un ús o utilització dels serveis i continguts existents en la pàgina web que no sigui exclusivament personal.